Palkkaerojen kaventuminen lähes pysähdyksissä

Sukupuolten välinen palkkaero on ollut osa eurooppalaista työllisyysstrategiaa vuodesta 1999 lähtien, mutta paljon on vielä tehtävää. Naiset tienaavat EU:n alueella keskimäärin 16% vähemmän kuin miehet, ja suurimmillaan ero on Virossa 25% tuntumassa. Suomella on kirittävää, sillä palkkaerot ovat EU:n seitsemänneksi suurimmat (16.7%).

Lähes kolmannes palkkaeroista selittyy naisten yliedustuksella matalapalkkaisilla aloilla, kuten hoitotyössä ja opetusalalla. Toinen tekijä on perhe-elämän yhteensovittaminen ja äitiyslomien kielteiset vaikutukset. Raskauteen, perheellistymiseen ja sukupuoleen liittyvää syrjintää tapahtuu edelleen. Seurauksena suuri osa ylennyksistä ja johtopaikoista kasaantuu miehille.

Naiset tekevät usein toisen palkattoman työvuoron vapaa-ajallaan kotitalous- ja hoitotehtävissä. Tämä voi pitkittyessään johtaa palkallisen työpäivän lyhentämiseen osa-aikaiseksi. Negatiiviset vaikutukset ulottuvat työuran yli, ja naisten eläkkeet ovat keskimäärin yli kolmanneksen pienemmät kuin miesten.

Tasa-arvokomissaari Helena Dalli puhutteli parlamenttia luvaten konkreettisia lakiehdotuksia palkkojen avoimuuden lisäämiseksi. Naisvaltaiselta komissiolta on odotettavissa uusi sukupuolistrategia maaliskuun ensimmäisellä viikolla, jossa samapalkkaisuus tulee olemaan keskeinen periaate. Nykyisestä lainsäädännöstä puuttuvat sitovat määräykset samapalkkaisuusperiaatteen soveltamisesta, ja tulokset ovat olleet sen mukaiset. Parlamentti äänestää päätöslauselmastaan tammikuun lopussa.

Tämän ja muita täysistuntoviikon aiheita löydät uutiskirjeestäni.Tilaa uutiskirje

Kuva: Uslikajme Lähde: Pixabay

Kommentointi on suljettu.