Kestävien investointien ohjelma tukemaan talouden muutosta

Kuluneella viikolla komissio julkaisi esitykset Euroopan kestävän investointiohjelman ja siirtymärahaston perustamisesta. Kestävien investointien rahasto ja oikeudenmukaisen siirtymän rahasto ovat Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ensimmäisiä konkreettisia aloitteita. Jälkimmäisellä tuetaan alueita ja aloja, joilla siirtymä vähähiiliseen yhteiskuntaan aiheuttaa haasteita. Esimerkiksi käyvät alat, jotka saavat toimeentulonsa kivihiilestä tai vaikkapa turpeesta.

Siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan on välttämättömyys, ei valtioiden ja yritysten valinta. Rapautamme maapallon elinvoimaisuuden ellemme toimi ripeästi. Se ei silti tarkoita, että muutos olisi helppo, tai että muutos kohtelisi toimialoja ja alueita maapallolla samanlaisesti. Siksi tukea siirtymään tarvitaan. Uudella rahastolla voidaan rahoittaa teollisuuden toimintatapojen muutosta kestävämmäksi ja sitä kautta tukea olemassa olevien työpaikkojen säilyttämistä tai uusien syntymistä ja uudelleen kouluttautumista. Rahastosta voisi saada tukea esimerkiksi energiatehokkuusremontteihin, sähköverkkojen niin sanottuihin supergrideihin tai investointeihin joukko- ja raideliikenteeseen.

Kestävä investointiohjelma rahastoineen ovat tervetulleita aloitteita paitsi työpaikkojen myös uuden teknologian osalta. Siirtymärahastolla ei kuitenkaan saa kompensoida vanhan teknologian ja fossiilisten tuotantomuotojen tukemista. Rahastojen on aidosti tuettava uusien työpaikkojen ja innovaatioiden luomista.

Kestävän investointirahaston lisäksi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman rahoittamiseksi tarvitaan kokonaisvaltaista muutosta. Yksin julkisella rahalla ei saavuteta ilmasto- ja ympäristötavoitteita riittävän nopeasti. Ilmasto- ja ympäristöperiaatteet pitää ulottaa koko rahoitussektorille, mutta myös EU:n julkiseen rahoitukseen. Investointipäätöksiin, budjettiin, julkishankintoihin ja lainsäädäntöaloitteisiin tarvitaan ympäristövaikutusten seurantamekanismi ja vaikutusarviointi.

Tämän ja muita täysistuntoviikon aiheita löydät uutiskirjeestäni.Tilaa uutiskirje

Kuva: Alexander-777  Lähde:  Pixabay

Kommentointi on suljettu.