Pietikäinen: EU:lla oltava vahva arktinen politiikka

”Arktisten alueiden merkitys kasvaa jääalueiden sulaessa, jolloin liikenne alueella helpottuu ja sen luonnonvarat ovat helpommin hyödynnettävissä. Kun samalla USA:n ja Venäjän hallitusten ympäristöpolitiikka on jäätymässä, niin Euroopan unionia tarvitaan yhä enemmän turvaamaan kestävä kehitys arktisen alueen strategisen kilpajuoksun keskellä”, toteaa Kokoomuksen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen.

Pietikäinen on laatinut ympäristövaliokunnan puolelta tänään Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnassa ja ulkoasiainvaliokunnassa hyväksytyn mietinnön EU:n arktisen alueen politiikasta.

”Mietintö antaa vahvan ja selkeän tuen Arktisessa neuvostossa meneillään olevalle arktisten ympäristövaikutusten arvioinnin kehittämiselle. Mietinnössä esitetään myös edustustoa alkuperäiskansoille EU-elimissä sekä muutoinkin tuodaan vahvasti esiin alkuperäiskansojen oikeuksien turvaaminen”, toteaa Pietikäinen. ”Tämä on tärkeää saamelaisille, joka on EU:n ainoa alkuperäiskansa.”

”Parlamentti uudistaa vaatimuksensa pysyvän EU:n arktisen keskuksen perustamisesta, johon Rovaniemen arktinen keskus tarjoaisi hyvät puitteet. Arktinen tietotaito, tutkimus ja osaaminen ovat EU:n tärkeimpiä kontribuutioita arktisen alueen yhteistyöhön.”

”EU:n tavoitteena on oltava aktiivinen vaikuttaminen alueen kehitykseen. Ruotsi, Tanska ja Suomi ovat arktisina valtioina olleet erityisen aktiivisia myös EU:n arktisessa politiikassa. Meidän vastuullamme on osoittaa myös se, kuinka riippuvainen arktinen alue on eteläisemmästä Euroopasta ja päinvastoin.”

”Suurin osa arktisen ilmakehän päästöistä on peräisin Euroopan, Aasian ja Amerikan saastuttajista, joten arktisen alueen ilmaston lämpenemiseen vaikutetaan ensisijaisesti eteläisimmillä asuinalueilla. Toisaalta arktisen ikiroudan sulaessa ja merialueiden lämmetessä ilmakehään vapautuu yhä enemmän kasvihuonekaasuja”, muistuttaa Pietikäinen.

Kommentointi on suljettu.